Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών


 

Αρχική

Η Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Α' Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ιδρύθηκε το 2004 από τον Καθηγητή Χ. Στεφανάδη. Στο δυναμικό της Μονάδας ανήκουν τρία μέλη ΔΕΠ, πέντε υποψήφιοι διδάκτορες και τρεις επιστημονικοί συνεργάτες


Στόχος της Μονάδας είναι η έκπαίδευση και η έρευνα στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Τα Μέλη ΔΕΠ και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Μονάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας παρέχουν εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής σε θέματα ιατρικής τεχνολογίας, εμβιομηχανικής και βιοπληροφορικής, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 


 Η έρευνα που διεξάγεται στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας επικεντρώνεται στους τομείς: 

- Επεμβατικής καρδιολογίας

- Καρδιαγγειακής τεχνολογίας 

- Αιμοδυναμικής 

- Ιατρικής απεικόνισης

- Επεξεργασίας βιοσημάτων

- Ανάλυσης ιατρικών δεδομένων

- Ανάπτυξης ιατρικού λογισμικού και βάσεων δεδομένων

- Ελέγχου και αξιολόγησης ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών μεθόδων

- Βιοστατιστικής και βιοπληροφορικής


 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί για την Ιατρική Σχολή:

- Λογισμικό διαχείρισης κληρώσεων μελών ΔΕΠ για την κατάρτιση εκλεκτορικών σωμάτων

- Ψηφιοποίηση του αρχείου υποψηφίων διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής και ανάπτυξη λογισμικού μηχανογράφησης του Τμήματος Διδακτορικών Διατριβών της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

- Εγκατάσταση ασύρματου δίκτύου (wi-fi) στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ιατρικής (Γουδή).

- Ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής

- Ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών